Prodaja, Špelina ulica 1, Maribor
pon-pet: 8.00-18.00
sob:       8.00-12.00
tel.: (02) 450 2 450
e-pošta: info@p-d.si

Servis, Ptujska cesta 293
pon-pet: 8.00-17.00
sob:       8.00-12.00
tel.: (02) 450 3 450
e-pošta: servis@p-d.si

FINANCIRANJE - nudimo najboljše pogoje financiranja


Našim strankam svetujemo in pomagamo s poznavanjem finančnih produktov. S stranko poiščemo najprimernejšo obliko financiranja, ki ustreza njenim željam, zmožnostim in potrebam, ter ji pomagamo urediti vse formalnosti v zvezi s financiranjem.

Našim strankam ponujamo naslednje finančne produkte:


Kredit

• ciljna skupina so stranke, za katere je pomembno lastništvo vozila, saj ob podpisu pogodbe kupec postane ekonomski in pravni lastnik           vozila;
• stranka lahko izbira med kreditom s fiksno obrestno mero, kjer so obroki enaki skozi vse obdobje financiranja, ali kreditom z variabilno          obrestno mero, kjer se obroki prilagajajo gibanju obrestne mere na finančnih trgih in se ustrezno spreminjajo.

Finančni leasing

• primeren za pravne kot fizične osebe;
• leasingojemalec postane lastnik predmeta leasinga s plačilom zadnjega obroka.
• prednosti: enostavni in hitrejši postopki pri sklepanju pogodbe, ter nižji kriteriji za pridobitev financiranja;

Operativni leasing ali poslovni najem

• pomembna je uporaba vozila in ne lastništvo;
• primeren predvsem za pravne osebe in s.p.
• leasingojemalec vzame predmet leasinga v najem za dogovorjeno obdobje, ter ga po izteku vrne dajalcu leasinga, v času financiranja pa       zanj plačuje mesečno najemnino.


Preberi več »